fbpx

Disclaimer

Over intellectueel eigendom.

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Zakelijke Website.

Getoonde informatie

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Zakelijke Website te mogen claimen of te veronderstellen.

De Zakelijke Website streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Zakelijke Website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ook een website die klanten binnenhaalt?

Hoe pakken we jouw website aan?
Lets talk business. Maak een afspraak.

Volledig vrijblijvend &
tevredenheidsgarantie

© Copyright 2012 – 2019 | De Zakelijke Website | Websites die klanten binnenhalen.

Reclamebureau, vormgever of studio? Wij willen graag samenwerken. Wordt ook partner van De Zakelijke Website!